חיפוש
  • Avi Lipa

אמנת המס ישראל אוסטרליהנכון לשנת 2019 היקף המסחר בין ישראל לאוסטרליה עומד על מעל מיליארד דולר, דבר אשר האיץ את החתימה על הסכם אמנת המס בין המדינות. כיצד אמנת המס תשפיע על הפעילות העסקית וכיצד הקלות המס ישפיעו על חברות ישראליות? הכל כאן בכתבה.

בתחילת שנת 2020 נחתמה סופית אמנת המס בין ישראל לאוסטרליה, והיוותה ציון דרך משמעותי ביחסי הסחר בין המדינות. על פי הערכות, האמנה תרחיב את הפעילות העסקית, וכבר עכשיו כ- 20 חברות ישראליות הונפקו בבורסה האוסטרלית בסידני (ASX) ועוד עשרות כבר נמצאות בשלבי הנפקה מתקדמים. אך לבל נשכח את שיתופי הפעולה העסקיים בין המדינות ובעיקר בין חברות טכנולוגיות והייטק. אבל לא רק, נציין כי הוקמה בתל אביב חממת חדשנות אוסטרלית המקדמת הבאת סטארט-אפים אוסטרליים, על מנת שיקבלו חיזוק ישראלי מהטובים ביותר.


מדוע נדרשת אמנת למניעת כפל מס בין המדינות?

אמנת מס באופן כללי פועלת למניעת חיוב כפול במס בין המדינות, וזאת על רווחי ההון. האמנה למעשה מבטיחה כי מקום מגוריו של אדם יאפשר לו לקבל זיכוי על מס ששולם במדינה שאינה מדינת התושבות שלו, ו/או הכנסות שמקורן במדינה שאינה מדינת התושבות שלו יהיו פטורות ממס. למעשה, מטרת אמנת המס לבטל את כפל המס על הכנסות והון, כלומר שלא ייווצר מצב שחברות ובעלי עסקים ישלמו פעמיים מס או לחלופין לא יעלימו מס באמצעות תכנונים שאינם לגיטימיים.

המיסים המכוסים ע"י אמנת המס בישראל (ללא מע"מ):

· מס הכנסה ישראלי ומס חברות

· מס על רווחים מהעברת מקרקעין

· מס המוטל על רווחי נפט

המיסים המכוסים בצד האוסטרלי (ללא מע"מ):

· מס הכנסה

· מיסים על שכר דירה

· מיסים על הטבות מס לעובדים


מה האמנה קובעת?

חילופי מידע בין המדינות

במסגרת אמנת המס, ניתן להעביר מידע בין המדינות במגוון רחב של תחומים ובהתאם לבקשות פרטניות במידה וידרשו.

ניכוי מס במקור

הפחתה של שיעורי המס במקור ביחס לתשלומים, כאשר שתי המדינות הן צד לתשלום בהתאם לתשלומים הבאים:

· אמנת המס שנחתמה קובעת שיעורי ניכוי מס מופחתים עבור דיבידנדים וריביות הנעים בין 0-15%, וזאת במטרה לעודד פעילויות עסקיות והשקעות בין ישראל לאוסטרליה ולהיפך, וכן להקל את הגישה להון זר ולטכנולוגיה זרה.

· דיבידנדים המתקבלים בחברות בעלות שליטה מהותית בשיעור של 10% ויותר. במקרים אלו יידרש ניכוי מס בשיעור של 5% (ישנם חריגים). במקרים אחרים יידרש ניכוי של 15%.

· על תמלוגים ייקבע שיעור ניכוי מס של 5%, למרות שקביעה זו אינה זהה לאמנת ה-OECD עליה חתמה מדינת ישראל, אשר מעניקות פטור מלא.

· על ריביות ייקבע שיעור ניכוי מס של 10%, למעט כאשר מדובר על ריבית הקשורה לבנקים או למיזמים אחרים שרווחיהם נובעים ממתן הלוואות, פיקדונות, קרנות פנסיה וכו'.

· הגירה – אמנת המס מאפשרת למסות ישראלים המעוניינים לבצע רילוקשיין לאוסטרליה, וגם להיפך, ליהנות ממס רווח הון בגין הרווחים שצברו עד למועד ההחלפה במקרה של מכירת נכס עד 5 שנים מיום המעבר.

קבוצת לינדן מובילה במתן שירותי פיתוח עסקי לחברות ישראליות המעוניינות לנטוע את שורשיהן באוסטרליה וליהנות מהטבות המס שנוצרו בעקבות החתימה על אמנת המס. לקבוצה משרדים בישראל ובאוסטרליה, ובהם מומחים ישראליים ובינלאומיים המהווים עוגן איתן בכל הקשור להנפקות בבורסה, שיתופי פעולה ויצירת קשרים עסקיים ארוכי טווח.לייעוץ ומידע נוסף, השאירו פרטים >>>